top of page
  • mansfield

萬賢千語 - 陽光洗衣的執行董事黃達強先生

新冠肺炎肆虐。無論喺企業或者個人,或多或少都會被這大環境影響。我哋希望為社會注入多點正能量!萬賢堂訪問咗唔同單位的領袖,希望了解一下佢哋喺這個大環境裡面如何自處同如何帶領團隊走出困局! 第一集請嚟陽光洗衣的執行董事,黃達強先生。分享一下佢面對逆境的智慧。


84 次查看0 則留言

Comments


bottom of page